บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงาน Bangkok RHVAC 2015 วันที่ 13-16 สิงหาคม 2558 ณ ไบเทคบางนา ได้นำเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น(ชิลเลอร์) อะไหล่และ อุปกรณ์ จำนวนมากไปจัดแสดงในงาน เช่นคอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อต่าง ๆ, ท่อ Evaprator , ท่อCondenser ในงานนี้ได้การตอบรับเป็นอย่างดีมีนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมากทั้ง 4 วัน ซึ่งฝ่ายบริหารธุรกิจและการตลาด ในนามของบริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ประมวลภาพบรรยากาศการออกบูทของบริษัทฯรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน Bangkok RHVAC 2013 ดังนี้
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าดูงานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น (CRH) และท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์จีนโดยมีคณะผู้บริหาร, ที่ปรึกษา, และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมดูงานด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และรับทราบนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบทำความเย็น
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น โดยวิทยากรจาก “สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” นำทีมโดย รตอ. ชาญณรงค์ พึงรัตนะมงคล หัวหน้าสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิง 4
บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับชุมชน ซอยเอกชัย 34 ตั้งจุดรับบริจาคน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งรับบริจาคเงินผ่านบัญชี “ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยชุมชนซอยเอกชัย 34 และ บจก. โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและประชาชนในชุมชนซอยเอกชัย 34 รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาแสดงน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมาก
บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การทำงานด้วยโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม Solidworks” แก่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแผนกบริหารงานผลิต โดยมี คุณปริญญา กลิ่นลำดวน วิศวกรออกแบบ บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นวิทยากร


Page of 2