โอ.อี. ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โอ.อี. ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับชุมชนซอยเอกชัย 34 ตั้งจุดรับบริจาคน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งรับบริจาคเงินผ่านบัญชี “ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยชุมชนซอยเอกชัย 34 และ บจก. โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและประชาชนในชุมชนซอยเอกชัย 34 รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาแสดงน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมาก

          นอกจากนี้ บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังได้ร่วมกับเอกชัยสัตวแพทย์ บ้านหมอ บ้านความรู้ บริจาคอาหารกล่องวันละ 200 กล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัย  และนำเรือบรรทุกสิ่งของเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยบริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก เดอะมอลล์บางแค ศูนย์อพยพโรงเรียนมหาสวัสดิ์ และชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ชุมชนวัดอินทราวาส ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีน้ำท่วมสูง ประชาชนได้รับความเดือนร้อนมาก