ในระยะที่ผ่านมามีเหตุระเบิดของเครื่องปรับอากาศขณะทำการซ่อมบำรุงเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ได้ถูกเปลี่ยนสารทำความเย็นไปจากที่ผู้ผลิตกำหนด
นับตั้งแต่ Plate Heat Exchanger (PHE)ตัวแรกได้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1931 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ Pasteurize นมและหลักจากนั้น PHE ได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั้งปี 1977 ได้เกิดนวัตกรรม ของการผลิต Heat Exchanger ชนิดขนาดกะทัดรัด (Compact) ที่เรียกว่า Copper Brazed Heat Exchanger (BPHE)


Page of 1