โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับเครื่อง Absorption Chiller ที่สั่งนำเข้าพิเศษมา โชว์ในงาน RHVAC 2019 ในช่วง 25 - 28 กันยายม 2562 ลดสูงสุดถีง 70% สนใจสอบถามได้ที่ 081-585-0024
นับตั้งแต่ Plate Heat Exchanger (PHE)ตัวแรกได้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1931 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ Pasteurize นมและหลักจากนั้น PHE ได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั้งปี 1977 ได้เกิดนวัตกรรม ของการผลิต Heat Exchanger ชนิดขนาดกะทัดรัด (Compact) ที่เรียกว่า Copper Brazed Heat Exchanger (BPHE)
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าดูงานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น (CRH) และท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์จีนโดยมีคณะผู้บริหาร, ที่ปรึกษา, และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมดูงานด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และรับทราบนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบทำความเย็น
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก “โรงพยาบาลบางปะกอก 8” ซึ่งหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ลักษณะของบาดแผลประเภทต่างๆ และการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ