ศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที่ 7-11 เมษายน 2559

 

          บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าดูงานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น (CRH) และท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์จีน โดยมีคณะผู้บริหาร, ที่ปรึกษา, และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมดูงานด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และรับทราบนวัตกรรมใหม่ๆของระบบทำความเย็น

 

 

/picdata/content/92/cms/abdfnosy1368.jpg

 

 

/picdata/content/92/cms/bdefgklquvz6.jpg

 

 

/picdata/content/92/cms/ghklmpqs1468.jpg

 

 

 /picdata/content/92/cms/defilquxyz16.jpg

 

 

/picdata/content/92/cms/cloqtvwy1348.jpg 

 

 

/picdata/content/92/cms/bdfgptu34679.jpg

 

 

/picdata/content/92/cms/mpqtuvwz3678.jpg

 

 

 /picdata/content/92/cms/aijmpsvwz159.jpg