การปรับปรุงสภาพสินค้าเก่าหรือ เสื่อมสภาพให้มีคุณภาพเหมือนใหม่ (Overhaul)

/data/content/16/cms/yvltrak3xmz9.jpg

/data/content/16/cms/defhlmrsxyz7.jpg

Before After
 

/data/content/16/cms/fzv5w917nyie.jpg

/data/content/16/cms/bcfjrtuvy235.jpg

Before After
   
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด บริการปรับปรุงสภาพสินค้า เก่าหรือเสื่อมสภาพให้มีคุณภาพเหมือนใหม่
  - Chiller (เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น)
  - Compressor (เครื่องอัดสารทำความเย็น)
  - Condenser (เครื่องระบายความร้อน)
  - Evaporator (เครื่องระบายความร้อน -ด้านเย็น)
  - Plate Heat Exchanger (อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน)