เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Chiller จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พักอาศัยอยู่ใกล้เขตพื้นที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ปริมณฑล, ชลบุรี, อยุธยา) สามารถปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Chiller ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ติดขัดเรื่องเวลาทำงานและสามารถปฏิบัติงานเร่งด่วนได้ มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Chiller จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พักอาศัยอยู่ใกล้เขตพื้นที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ปริมณฑล, ชลบุรี, อยุธยา) สามารถปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Chiller ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ติดขัดเรื่องเวลาทำงานและสามารถปฏิบัติงานเร่งด่วนได้ มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Chiller จะพิจารณาเป็นพิเศษ


   
Page of 3