ตำแหน่ง : พนักงานขาย จำนวน 15 อัตรา
  

 

               บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 เป็นบริษัทฯ  ชั้นนำของคนไทย  ได้ดำเนินธุรกิจด้านระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบ วงจร  โดยผลิตและจำหน่ายระบบปรับอุณหภูมิน้ำและระบบปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับกระบวน การผลิตเป็นระยะเวลามากว่า 30 ปี  และมีผู้บริหาร  วิศวกรและพนักงานรวมกันมากกว่า 200 คน  ซึ่งทางบริษัทฯ  ได้ผ่านงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม โรงงานและอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท  ซึ่งทางบริษัทฯ  มีความประสงค์ที่จะขยายกิจการและศูนย์บริการในการจัดจำหน่ายและการบริการ หลังการขายเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรี

          บริษัทฯ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจต่อประสบการณ์ใหม่ ๆ  และรายได้ที่น่าพึงพอใจ  โดยร่วมสัมภาษณ์  ณ  บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป


เจ้าหน้าที่การตลาด        จำนวน        5      อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างบางกรณี และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) รวมถึง Internet ได้ดี
- มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เคยปฏิบัติงานเป็นทีมและมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการและรับผิดชอบงานด้านการตลาดในส่วนงานที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด พร้อมวิเคราะห์และสรุปรวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
- แนะนำธุรกิจด้านการตลาดให้กับลูกค้าพร้อมทั้งปรับให้กับสถานการณ์ทางการตลาด ณ ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- ประสานงานโดยการหาช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในและนอกบริษัทฯ  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  ทางการตลาด
- ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกิจกรรมทางการ ตลาดสม่ำเสมอ โดยดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานและการพัฒนาทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพ (จอมทอง)

เงินเดือน
9,000 – 12,000บาท

สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน - ปรับเงินประจำปี
- ประกันสังคม - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) - กองทุนและเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
- เงินกู้ยืมสวัสดิการสำหรับพนักงาน

สนใจร่วมงานติดต่อสมัครงานและสัมภาษณ์ได้ที่

บริษัท โอ.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 75/33 ซอย เอกชัย 34 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Tel : (662) 893-0015-9, 416-2116-20, 415-3696, 415-3588

Fax : (662) 416-2075, 893-2058